شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : نیما
خانم : مهسا
متولد : 1371/9/28
متولد : 1371/9/28
شهر : اهواز
شهر : آبادان
آقا : رضا
خانم : ملینا
متولد : 1369/8/16
شهر : ممسني
شهر : گنبد كاووس
آقا : یعقوب
خانم : مهدیه
متولد : 1358/11/20
شهر : بندرعباس
شهر : ميناب
آقا : علیرضا
خانم : مهدیا
متولد : 1368/6/16
متولد : 1372/12/1
شهر : تهران
شهر : گچساران
آقا : محمد
خانم : عاطفه
متولد : 1366/11/5
شهر : اصفهان
شهر : اصفهان
آقا : علیرضا
خانم : فرزانه
متولد : 1364/2/13
متولد : 1370/2/28
شهر : کرج
شهر : مهرشهر
آقا : بهنام
خانم : المیرا
متولد : 1367/6/30
متولد : 1368/1/15
شهر : فيروز آباد
شهر : همدان
آقا : دانیال
خانم : فتانه
متولد : 1361/4/29
متولد : 1369/4/19
شهر : تهران
شهر : سمنان
آقا : حمزه
خانم : زینب
متولد : 1372/1/11
شهر : قلعه گنج
شهر : بردسير
آقا : یعقوب
خانم : فریبا
متولد : 1358/11/20
متولد : 1361/5/15
شهر : بندرعباس
شهر : بندرعباس
آقا : کمال
خانم : همتا
متولد : 1367/12/22
شهر : لنجان
شهر : شهركرد
آقا : عباس
خانم : مهتاب
متولد : 1343/2/25
متولد : 1351/12/12
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : علی
خانم : مستعار
شهر : بهبهان
شهر : بوشهر
آقا : هادی
خانم : فاطمه
متولد : 1368/6/13
متولد : 1370/1/18
شهر : رفسنجان
شهر : تهران

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.